เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม ยินดีต้อนรับ


 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  สู่สถานศึกษา
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม เข้าร่วมการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
ในวันอังคาร  ที่ 13  มิถุนายน   2560  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ

 ความเคลื่อนไหว/ภาพกิจกรรมเครือข่าย


ชื่อผู้ตอบ:

  ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัยเขต2

 ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจ

Visitors: 1,519